با سلام

هنرجوی محترم پس از ورود به سیستم (کدملی بدون صفر ابتدا و رمز 4 رقم آخر کدملی)آزمون موردنظر

را باتوجه به پایه و
 رشته تان انتخاب و آزمون دهید 

 

از مرورگر کروم استفاده کنید

همه آزمونها در گروه (آزمونهای شهریور 1400) قرار می گیرد

فقط هنرجویانی می توانند در آزمونها شرکت کنند که تا پایان مهلت تعیین شد به معاون اجرایی مراجعه و

انتخاب واحد را انجام داده باشند.

باتشکر

هنرستان شهید باهنر


ورود به سیستم


Powered by Testa 3.5 : Online Test Management System